Στέλεχος Υποστήριξης Πωλήσεων Ηλεκτρικών Εργαλείων – Back Office

Βασικές Πληροφορίες

Ο όμιλος επιχειρήσεων Διονυσάτου, o πλέον πιο αναπτυσσόμενος όμιλος εμπορίας ηλεκτρικών μηχανημάτων και εργαλείων των Brands (Metabo ,Hikoki-Hitachi, Ferm ,Fasa ), ο οποίος τοποθετείται στις ηγετικές εταιρείες του κλάδου της χώρα μας, ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη ατόμων στα τμήματα υποστήριξης πωλήσεων (Back office) στα κεντρικά γραφεία της στον Πειραιά. 

Αρμοδιότητες

• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών – παραγγελιοληψία
• Συντονισμός δρομολογίων
• Τιμολόγηση – Διεκπεραίωση των παραγγελιών
• Ηλεκτρονική , γραπτή & τηλεφωνική παρακολούθηση Πελατών – Προμηθευτών
• Επικοινωνία και συντονισμός με την διοίκηση 

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
• Άριστη χρήση Η/Υ και άριστη γνώση Microsoft Office (outlook, excel,word,powerpoint)
• Άριστες οργανωτικές & διαπροσωπικές ικανότητες.
• Ευελιξία, συνέπεια και τυπικότητα
• Πνεύμα ομαδικότητας & ικανότητα εργασίας υπό πίεση
• Επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες.
• Προϋπηρεσία και γνώση στα ηλεκτρικά εργαλεία.
• Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών και καταστάσεων με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα 

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώση άλλων ξένων γλωσσών
• Γνώση γραφιστικών προγραμμάτων

Παροχές

• Δυναμική και σταθερότητα
• Ανταγωνιστικές απολαβές
• Όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και εκπαίδευση.
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
• Άριστες εργασιακές συνθήκες σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία

Δήλωσε ενδιαφέρον

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα και ενδιαφέρεστε για καριέρα, μπορείτε να αποστείλετε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα και την προϋπηρεσία σας (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας)